Chính sách chung

Khi sử dụng Website made-in-japan.com.vn, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định tại đây.
Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

- Khi sử dụng Website made-in-japan.com.vn, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây.

- Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về chúng tôi, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

- Website cung cấp một số liên kết tới trang Web khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Chúng tôi không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. Chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

- Chúng tôi không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website mà chưa có sự đồng ý của Chúng tôi.

- Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía Chúng tôi về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn

- Chúng tôi từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị

- Khi truy cập vào website made-in-japan.com.vn quý khách mặc nhiên đồng ý rằng Chúng tôi, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:

+ Sử dụng các thông tin trên website này
+ Các truy cập kết nối từ website này
+ Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của Chúng tôi

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

- Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Chúng tôi và các nhà cung cấp có liên quan khác.

- Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.
Admin
Scroll
phone Nhắn tin Facebook